Politika o zaštiti privatnosti

Ovom se izjavom obvezujemo štititi privatnost korisnika i posjetitelja naših mrežnih stranica www.noon.dev, www.noon.lc i www.e-ito.hr te sigurnost osobnih podataka primljenih u interakciji bilo kakve vrste.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite i koristite naše mrežne stranice, objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka tijekom posjeta našim mrežnim stranicama.

Osobne podatke obrađuje e-ito Technology Services d.o.o., Vankina ulica 16, Zagreb, OIB 36961642688. U svrhu bilo kakvih pitanja vezanih uz osobne podatke Technology Services d.o.o. moguće je kontaktirati na adresu sjedišta, na e-mail adresu info@e-ito.hr.

Općenito, naše mrežne stranice možete posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi (prihvaćanja kolačića ili upisivanja svojih podataka u obrasce). Pri vašem posjetu našim mrežnim stranicama ne prikupljaju se osobni podaci o vama kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke o sebi kontaktnim obrascem i time date privolu da vam odgovorimo na vašu e-mail adresu.

Naši e-mailovi pohranjeni su na serveru na kojemu su svi podaci zaštićeni. Komunikaciju e-mailom čuvamo u našoj bazi podataka na neodređen rok.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci brišu se nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije nakon isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Svi osobni podaci koje koristimo prikupljeni su i korišteni zakonito, pošteno i transparentno u primjerenom obimu i ograničeno na ono što je relevantno i nužno za svrhe u koje se prikupljaju.