WWW vaučeri za MSP-ove

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „WWW vaučeri za MSP-ove“ e-ito Techonology Services d.o.o. provodi projekt „Ulaganje u mrežna rješenja poduzeća E-ITO Technology Services d.o.o. „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. do 2020., oznake KK.03.2.1.17.0412. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Naziv projekta:
Ulaganje u mrežna rješenja poduzeća E-ITO Technology Services d.o.o.

Kratki opis projekta:
Projekt se sastoji od aktivnosti izrade poslovne WEB stranice poduzeća E-ITO Technology Services d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje prisutnosti na domaćem i stranom tržištu te jačanje konkurentnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost iznosi: 63.750,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 51.000,00
Iznos bespovratnih sredstava: 35.700,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:
5.11.2018. - 11.10.2019.

Kontakt: